Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego icydock.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy icydock.pl z siedzibą w [mospan, ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa] (dalej jako "Administrator") w związku z realizacją usług oferowanych przez sklep internetowy icydock.pl.

Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy icydock.pl.

Sklep internetowy icydock.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Sklep internetowy icydock.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia usług oferowanych przez sklep internetowy icydock.pl, w tym w celu prowadzenia działalności marketingowej, promocyjnej oraz informacyjnej wobec Klientów sklepu internetowego icydock.pl.

Sklep internetowy icydock.pl może przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep internetowy icydock.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu zapewnienia ochrony przed roszczeniami.

Sklep internetowy icydock.pl nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób automatyczny.

Sklep internetowy icydock.pl może stosować tzw. pliki cookies, czyli dane tekstowe zapisywane na urządzeniu Klienta, w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego icydock.pl. Pliki cookies nie służą do zbierania danych osobowych.

Sklep internetowy icydock.pl może stosować tzw. piksele śledzące (ang. tracking pixels), czyli małe obrazki ukryte w treści stron internetowych i e-maili, które umożliwiają monitorowanie zachowania Klientów sklepu internetowego icydock.pl w celach statystycznych.

Sklep internetowy icydock.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku zmiany Polityki prywatności sklep internetowy icydock.pl opublikuje nową wersję na swojej stronie internetowej.

Korzystając ze sklepu internetowego icydock.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy icydock.pl, Klient może skontaktować się z Administratorem pod adresem [mospan, ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [administrator@icydock.pl].